แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งาน เว็บไซต์
 
  พรรณไม้นานาชนิด  
 
 
 ปฏิทินแผนงาน
 
 
อา พฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
 
  01 ส.ค. 2552
ดอกไม้กับวันสำคัญ : มะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติของไทย
 
» รายละเอียด   
 
 
 
  01 ก.ค. 2552
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 
» รายละเอียด   
 
 
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
» รายละเอียด  


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รวมศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ด้วยพฤกษชาติในสวนถาดสวนแก้ว”

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“รวมศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ด้วยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแก้ว”
จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 การจัดสวนถาด วันที่ 16 ธันวาคม 2553   
รุ่นที่ 2 การจัดสวนแก้ว วันที่ 23 ธันวาคม 2553
 
 
 
หลักการและเหตุผล
การจัดสวนขนาดเล็ก เช่น การจัดสวนถาด สวนแก้ว และสวนขวด เป็นการรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายศาสตร์และศิลป์ ในการจัดวางต้นไม้ ลงในภาชนะที่มีขนาดเล็กๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยอาศัยหลักการทางศิลปะตกแต่งสวนต่าง ๆ การใช้ศิลปะในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ การใช้เศษวัสดุ หรือพรรณไม้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นการสร้างจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สามารถนำเศษวัสดุ พรรณพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของการฝึกอบรม
1. รุ่นที่ 1 : รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดสวนถาด”
    รุ่นที่ 2 : รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดสวนแก้ว”
2. การลงมือฝึกปฏิบัติจริงในการจัดสวนถาด ในรุ่นที่ 1 และการลงมือฝึกปฏิบัติจริงในการจัดสวนแก้วในรุ่นที่ 2
 
ผู้ร่วมฝึกอบรม
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป (จำนวน 2 รุ่นๆ ละไม่เกิน 40 คน)
 
อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนในรุ่นที่ 1 การจัดสวนถาด คนละ 1,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในรุ่นที่ 2 การจัดสวนแก้ว คนละ 1,000 บาท
            ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม, อุปกรณ์การจัดสวนถาดในรุ่นที่ 1 และอุปกรณ์การจัดสวนแก้วในรุ่นที่ 2 พร้อมทั้งสวนถาด-สวนแก้ว ที่ท่านจัดกลับไปด้วย และทางเราจะจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างไว้ให้ฟรี
 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
1. โทรสอบถามจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้แน่ใจว่ายอดผู้เข้าร่วมอบรมยังไม่เต็ม
2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มศว
สาขาย่อย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
บัญชีเลขที่ : 283-204309-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
3. ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนโดยแฟกซ์เอกสารการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรสาร 02-6495000 ต่อ 1204 หรือ 02-2603275 ทาง e-mail : kachakorn@gmail.compaengthai@gmail.com
4. ทางเราจะออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนให้ในวันฝึกอบรมในแต่ละรุ่นกรุณานำใบสมัคร(ฉบับจริง) มายื่นในวันฝึกอบรม
 

***ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น กรุณาส่ง ใบสมัครและเอกสารยืนยันการชำระเงินล่วงหน้า 
- รุ่นที่ 1 การจัดสวนถาด ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2553
- รุ่นที่ 2 การจัดสวนแก้ว ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2553

เนื่องจาก ทางเราจะต้องเตรียมซื้ออุปกรณ์ตามจำนวนผู้ยืนยันการสมัครภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้เท่านั้น

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 
  เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ ห้องสมุดศูนย์วิจัยฯ หนังสือและเอกสารประกอบ BOTANY SWU
  บุคลากร นานาสาระพรรณพฤกษา วีดีทัศน์ แนะนำพรรณไม้ในศูนย์วิจัยฯ
  ปฏิทินแผนงาน งานวิจัย บทความ    
Hit Counter by Digits     Copyright © 2009 All rights reserved. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.    Web design by maximumdev