แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งาน เว็บไซต์
 
  พรรณไม้นานาชนิด  
 
 
 ปฏิทินแผนงาน
 
 
อา พฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
 
  01 ส.ค. 2552
ดอกไม้กับวันสำคัญ : มะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติของไทย
 
» รายละเอียด   
 
 
 
  01 ก.ค. 2552
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 
» รายละเอียด   
 
 
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
» รายละเอียด  


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการจ้างงานนิสิตนักศึกษาในการขยายพันธุ์พืช

โครงการจ้างงานนักเรียน นิสิตนักศึกษา ในการขยายพันธุ์พืช

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก และยังมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตกลับไปทำงานในภูมิลำเนาเดิม เช่น หลักสูตรครู 5 ปี หลักสูตรเพชรในตมของคณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรบัณฑิตคืนถิ่นของคณะสังคมศาสตร์  ตลอดจนนิสิตที่เรียนวิชาเอกชีววิทยายังขาดแคลนแหล่งฝึกงาน  เมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ จึงมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเหล่านี้หรือนิสิตที่มีความสนใจที่จะทำงานได้ประโยชน์จากศูนย์วิจัยฯ ไม่ว่าจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินทุนการศึกษาหรือความรู้ที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคต  นอกจากนิสิตแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังรวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ นักเรียน นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในงานของศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาได้รับค่าตอบแทนเป็นทุนการศึกษา ผ่อนภาระของผู้ปกครอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในงานของศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์
2. นักเรียน นิสิตนักศึกษาได้รับค่าตอบแทนเป็นทุนการศึกษา ผ่อนภาระของผู้ปกครอง

 
  เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ ห้องสมุดศูนย์วิจัยฯ หนังสือและเอกสารประกอบ BOTANY SWU
  บุคลากร นานาสาระพรรณพฤกษา วีดีทัศน์ แนะนำพรรณไม้ในศูนย์วิจัยฯ
  ปฏิทินแผนงาน งานวิจัย บทความ    
Hit Counter by Digits     Copyright © 2009 All rights reserved. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.    Web design by maximumdev