แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งาน เว็บไซต์
 
  พรรณไม้นานาชนิด  
 
 
 ปฏิทินแผนงาน
 
 
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
  01 ส.ค. 2552
ดอกไม้กับวันสำคัญ : มะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติของไทย
 
» รายละเอียด   
 
 
 
  01 ก.ค. 2552
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 
» รายละเอียด   
 
 
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
» รายละเอียด  


 
บุคลากร : ข้อมูลองค์กร
 
 
คณะกรรมการประจำ
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์
 

 
 
รศ.สุมาลี  เหลืองสกุล
ประธานกรรมการ
 
 
   
อ.สมเกียรติ  ทิพยทัศน์
รองประธานกรรมการ
 
 
รศ.สุภาพร  สุกสีเหลือง
กรรมการ
 
อ.ดร.สนอง  ทองปาน
กรรมการ
 
อ.พนม  สุทธิศักดิ์โสภณ
กรรมการ
 
     
นายบุญรอด  ชาติยานนท์
กรรมการ
 
นายธวัชชัย  มูลตลาด
กรรมการ
 
นางกชกร  เพชรัตน์
กรรมการ
 
     
นางสาวศิรินภา  ศิริยันต์
กรรมการ
 
นางนาถลดา  ประถมของ
กรรมการ
 
นางสาววสินี ไขว้พันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
 
     
 
นางสาวดวงรัตน์ แพงไทย
กรรมการ
นายกฤติญา  แสงภักดี
กรรมการ
 
     
 
นายสราวุธ คุ้มสมบัติ
คนสวน
 
นายนิด  บัวเงิน
คนสวน
 
 
     
 
 
  เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ ห้องสมุดศูนย์วิจัยฯ หนังสือและเอกสารประกอบ BOTANY SWU
  บุคลากร นานาสาระพรรณพฤกษา วีดีทัศน์ แนะนำพรรณไม้ในศูนย์วิจัยฯ
  ปฏิทินแผนงาน งานวิจัย บทความ    
Hit Counter by Digits     Copyright © 2009 All rights reserved. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.    Web design by maximumdev