ด้านพฤกษศาสตร์
SELECT * FROM comment WHERE comment_topic_id=7 ORDER BY comment_id DESC
  ปลูกต้นอะไรดี ในกระถางที่เป็นโพลงครับ
test

 

 

Posted : 2009-12-24 11:43:14
โดย :
IP : 127.0.0.1
ลงทะเบียนเมื่อ :